"Miljoenen lichtjes doen het duister niet verdwijnen, maar schijnen een beetje bij op je pad"

Waarom Wereldlichtjesdag ?

Op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, branden er wereldwijd kaarsjes voor de kinderen die overleden zijn, ongeacht hoe oud ze waren of hoe lang het geleden is. We herdenken de kinderen die voortleven in ons hart, die onzichtbaar aan onze zijde met ons mee wandelen.

 

Er zijn geen passende woorden om de pijn en de leegte en het gemis te benoemen. Het zijn emoties die gaan over de warmte van de liefde en het licht van de herinnering. Over loslaten en vasthouden, over stilstaan en herdenken.


Met woorden kun je niet alles zeggen, maar we proberen op Wereldlichtjesdag Goes met gedichten, muziek en licht een sfeer van troost en warmte te scheppen. Om 19.00 uur precies steken we, mèt en vóór mensen die een kind hebben verloren, kaarsjes aan om hen te laten ervaren dat ze niet alleen zijn in hun verdriet. 


World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden er nu over de hele wereld op de tweede zondag van december, om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor onze overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven, gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld ter nagedachtenis aan overleden kinderen.


Als ouders van een overleden kind, bent u van harte uitgenodigd. Ook broertjes, zusjes, grootouders en andere familieleden zijn welkom. Er zullen mensen zijn die een volwassen kind herdenken, anderen zijn er voor een kindje dat overleed vóór, of vlak na de geboorte. Er zijn mensen die een kind verloren door ziekte of ongeval. Het verlies is soms nog vers terwijl het voor anderen al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.


Wanneer u de herdenking niet kunt of wilt bijwonen, kunt u ook thuis om 19.00 uur een kaarsje branden. We stellen het op prijs als u anderen attent maakt op de bijeenkomst of het ritueel om thuis en kaarsje te branden..